Yurt İçi Konuşmalar

 1. Endoskopik Kulak Cerrahisi. 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, 2017.
 2. Septum Perforasyonu Onarımı. 15. Video Konferanslar, Adana, 2017.
 3. Olgular İle Vertigo. 15. Video Konferanslar, Adana, 2017.
  Endoskopik Klinik Uygulamalar. Otoloji Ve Nörootoloji Okulu Eğitim Programı. Ankara, 2017.
 4. Günübirlik Otolojik Uygulamalar. 38. Türk Ulusal KBB Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016.
 5. Kolesteatom Cerrahisi, Tanı, Tedavi Ve Takip. 38. Türk Ulusal KBB Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016.
 6. BPPV Tanı Ve Tadavi Yaklşımları. 38. Türk Ulusal KBB Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016.
 7. Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi Ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları. 38. Türk Ulusal KBB Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016.
 8. Endoskopik Kulak Cerrahisi. 38. Türk Ulusal KBB Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2016.
 9. Vertigolu Hastanın Yatak Başı Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Odyoloji Günleri, Ankara, 2016.
 10. Endoskopik Kulak Cerrahisi, İstanbul KBB-BBC Derneği 8. Kongresi. Sapanca, 2016.
 11. Endoskopik Kulak Cerrahisi. Gaziantep KBB Ve BBC Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, Gaziantep, 2016.
 12. Endoskopik Yaklaşım. 4. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi. Antalya, 2016.
 13. Vertigolu Hastaya Yaklaşım. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Ankara, 2016.
 14. Vertigo Olgu Örnekleri. Vertigoya İnterdisipliner Yaklaşım Sempozyumu. Ankara, 2016.
 15. Stapes Cerrahisi. Otoloji Ve Nörootoloji Okulu Eğitim Programı. Ankara, 2016.
 16. Kolesteatomada Kapalı Teknik. Otoloji Ve Nörootoloji Okulu Eğitim Programı. Ankara, 2016.
 17. Endoskopik Stapedektomi. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Samsun, 2015.
 18. Vertigo Tanısında Yeni Teknolojik Metodlar. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Samsun, 2015.
 19. İşitme Kayıpları. 36. Ulusal KBB Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 20. Tüm Yönleriyle Vertigo Kursu. 36. Ulusal KBB Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya
  Vertigoda Tanı Ve Tedavi. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler. Sakarya, 2014.
 21. Timpanoskleroz Ve Otoskleroz. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler. Sakarya, 2014.
 22. Timpanoplasti Ve Ossiküloplasti. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler. Sakarya, 2014.
 23. Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler. Sakarya, 2014.
 24. İç Kulaktan Ötede Koklear İmplantasyon. 9. İç Kulak Hastalıkları Ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu. Çeşme, 2014.
 25. Endoskopik Kulak Cerrahisi. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu. Mardin, 2014.
 26. Ani İşitme Kaybı. Başkent 1. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu. Ankara, 2014.
 27. Endoskopik Kulak Cerrahisi. 3. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi. Antalya, 2014.
 28. Birinci Basamakta Vertigoya Yaklaşım. Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu. Antalya, 2014.
 29. Nistagmus Ve Hasta Başı Değerlendirmesi. Vakalarla Vertigo Sempozyumu. İstanbul. 2014.
 30. Vakalarla Vertigo. Vakalarla Vertigo Sempozyumu. İstanbul. 2014.
 31. Vestibüler Migren. Vakalarla Vertigo Sempozyumu. İstanbul. 2014.
 32. Adeziv Otite Endoskopik Yaklaşım. 12. Videokonferanslar. Adana, 2014.
  Temporal Kemik Cerrahi Diseksiyonu Ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları. 35. Ulusal KBB Kongresi. Antalya, 2013.
 33. Timpanoplastide Teknoloji Kullanımı. 35. Ulusal KBB Kongresi. Antalya, 2013.
 34. Hastabaşı Değerlendirme. 6. Vertigo Seminerleri. Vertigoya Pratik Yaklaşımlar. İstanbul, 2013.
 35. Kulağın Enfeksiyöz Hastalıkları. İstanbul KBB-BBC Derneği 5. Kongresi. Kıbrıs, 2013.
 36. Pontoserebellar Köşe Patolojilerine Yaklaşım. 7. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Gaziantep, 2013.
 37. Endoskopik Otolojik Girişimler. 7. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Gaziantep, 2013.
 38. Klinik VNG-ENG, VEMP. 5. Vertigo Seminerleri, Abant, 2013.
 39. Endoskop Asiste Akustik Nörinom Cerrahisi. 11. Videokonferanslar. Adana, 2013.
 40. Adan Zye Timpanoplasti. 34. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, 2012.
 41. Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu Ve Timpanomastoidektomi Uygulamalar. 34. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. Antalya, 2012.
 42. İşitme Kayıpları: Ne Zaman Hangi İşitme Cihazı. 34. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, 2012.
 43. Postoperatif Vertigo. 8. İç Kulak Hastalıkları Ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu. Kapadokya, 2012.
 44. Endoskopik Kulak Cerrahisi. 2. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi. Antalya, 2012.
 45. Vertigolu Hastanın Yatak Başı Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi. Antalya, 2012.
 46. Timpanoplasti” 10. Uluslararası KBB Ve BBC Kongresi. Ankara, 2012.
 47. İşitme Kayıplarında Rehabilitasyon”. 10. Uluslararası KBB Ve BBC Kongresi. Ankara, 2012.
 48. Endoskopik Timpanoplasti” 10. Videokonferanslar. Adana, 2012.
 49. İşitme Kaybı Tanısı. KBB-BBC Derneği Toplantısı. Ankara, 2012.
 50. Vertigo Tanı Ve Tedavisi” 18. İstanbul Masterclass Sempozyumu. İstanbul, 2011.
 51. Çocukluk Yaş Gurubu Sensörinöral İşitme Kayıplarına Yaklaşım. 33. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, 2011.
 52. Koklear Implant. 6. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Adana, 2011.
 53. Hasta Başı Değerlendirme. 2. Vertigo Seminerleri. Ankara, 2011.
 54. VEMP. 2. Vertigo Seminerleri. Ankara, 2011.
 55. Vertigoda Medikal Tedavi. 2. Vertigo Seminerleri. Ankara, 2011.
 56. Vertigoya Pratik Yaklaşımlar Kursu”. İstanbul, 2011.
 57. Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu Ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları. 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. Antalya 2010.
 58. Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. V. Ulusal Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. İzmir, 2010.
 59. Kronik Otit Vaka Tartışmaları” 1. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi, Kıbrıs, 2010.
 60. Koklear İmplantasyon Güncel Başlıklar. 4. 9 Eylül KBB Günleri, İzmir, 2010.
 61. Vertigo. 9. Uluslar Arası KBB Ve BBC Kongresi, Ankara.
 62. Adheziv Otit Cerrahisi” Videokonferanslar, Adana, 2010.
 63. Temel Odyolojik Incelemelerin Klinik Yorumları. 5. Koklear İplantasyon Otoloji-Nörootoloji-Odyoloji Kongresi. Eskişehir, 2009.
 64. İşitme Cihazı Ve İmplantlarda Satış, Servis Sorunları Ve Yasal Düzenlemeler. Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu IV. Antalya, 2009.
 65. Yenidoğan İşitme Taraması Uygulamaları Sürecinde Otitis Media Sorununa Yaklaşım. Gazi KBB 1. Basamak Eğitim Etkinlikleri. Ankara, 2009.
 66. Ikinci Basamak Kurumun Görev Ve Sorumlulukları. Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, Trabzon, 2009.
 67. İşitme Cihazları Ile Ilgili Sorunlarımız. 8. Uluslar Arası KBBBBC Kongresi,Ankara, 2008.
 68. Koklear İmplant. Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara, 2008.
 69. Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı 2. Basamakta Görev Alacak KBB Hekimlerinin Görev Ve Sorumlulukları. Otoloji-Nöro-Otoloji Derneği Eğitim Toplantıları, Ankara, 2007.
 70. Temporal Kemiğin Cerrahi Diseksiyonu. Otoloji Ve Nörootolojide İşitsel Ve Görsel Konferanslar, Ankara, 2006.
 71. Nazal Valv Ve Tip Cerrahisi. 4. Akademi Toplantısı, Ankara, 2006.
 72. Rinoplasti. Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslar Arası Toplantısı, Ankara, 2006.
 73. Rinoplastide Komplikasyonlarınız Ve Öğrendikleriniz. 2. Ulusal Rinoloji Kongresi, İstanbul, 2006.
 74. Septoplasti Ve Konka Cerrahisi. Bursa Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Bilimsel Toplantısı, Bursa, 2005.
 75. Temporal Kemik Diseksiyonu Ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları. 28. Türk
 76. Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005
 77. Efüzyonlu Otitis Media: Neredeyiz. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun
 78. Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
 79. Rinoplasti Vaka Tartışmaları. Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 80. Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara, 2005.
 81. Rinoplasti. Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara, 2004.