Vestibüler Nörinit

Ani başlayan çok şiddetli baş dönmesi ile karakterize bir klinik tablodur. Hastalarda baş dönmesinin yanında şiddetli mide bulantısı ve kusma mevcuttur. Hastayı oldukça sıkıntıya sokan bir tablodur. Baş dönmesi günlerce sürebilir. Tedavi başlanmadığında hastalık ilk 2-3 gün kesintisiz sürekli devam eden şiddetli baş dönmesi ile karakterizedir. Genellikle 3. günden sonra baş dönmesi azalır ancak hastanın tamamen düzelmesi 3-4 haftayı bulur. Hastalık denge sinirinin viral enfeksiyonu nedeniyle oluşur. En sık suçlanan virüs Herpes gurubu virüslerdir. Enfeksiyon iç kulağın sadece denge ile ilgili kısmını etkilediği için hastalarda işitme ile ilgili problem oluşmaz.

Hastalığın tanısı öykünün yanı sıra , odyolojik değerlendirmede işitmenin normal olması ve kalorik testte kanal paralizinin saptanması ile konulur.

Tedavide akut dönemde ilk birkaç gün antivertijenöz ve antiemetik ilaçlarla hastalarda semptomları yatıştırıcı tedavi yapılır. Son yıllarda kortikosteroidlerin hastalığın seyrini kısalttığı düşünülmektedir. Hastaların iyileşmelerini hızlandırmak için en kısa sürede vestibüler egzersizlere başlaması sağlanmalıdır. Uygulanan antivertijenöz tedavinin 3 günü geçmemesi gerekir. İlaç kullanım süresi uzadıkça hastalığın iyileşme süresi gecikecektir.

Hastalarda 3-4 hafta içerisinde tam bir klinik düzelme sağlansa da denge sinirinin fonksiyonları her zaman düzelmeyebilir. Bu hastalarda baş dönmesi geçmesine rağmen hastalar hızlı baş hareketleri sırasında kısa süreli baş dönmesi ve dengesizlik hissedebilirler.

Bazı hastalarda vestibüler nörinit sonrası BPPV gelişebilir. Bununda ayrı olarak tedavi edilmesi gerekir.