VESTİBÜLER REHABİLİTASYON ( DENGE FİZİK TEDAVİSİ )

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON ( DENGE FİZİK TEDAVİSİ )

Vestibüler rehabilitasyon yani denge fizik tedavisi bir terapist eşliğinde çeşitli egzersizlerle kişinin dengesizlik yakınmalarını azaltmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir.

Dengenin sağlanması oldukça kompleks bir mekanizma ile olmaktadır. Dengeyi sağlamak beynin görevidir. Ancak beynin dengeyi sağlayabilmesi için baş ve vücudun uzaydaki konumu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İşte bu bilgi beyne üç sistem tarafından iletilir. Bunlardan en önemlisi iç kulaktaki denge organlarıdır. Denge organı başın her türlü hareketini algılayarak beyni bilgilendirir. Diğer sistem gözlerimizdir. Gözler çevredeki hareketi algılar ve beynimize bildirir. Diğer bir sistem ise somatosensör sistem dediğimiz kas iskelet sisteminden gelen bilgilerdir. Beyin bu üç sistemden gelen bilgileri analiz ederek dengemizi sağlar. Bu sistemlerin herhangi birinde bir sorun olduğunda dengemizi sağlamakta zorlanırız.

Baş dönmesi yapan bir çok hastalık iç kulaktaki denge organının hasar görmesine neden olur. Bu hastaların baş dönmesi ve dengesizlik yakınması olur. Menierehastalığı, vestibüler nörinit, labirentit gibi bir çok hastalık denge organında kalıcı hasar oluşmasına ve zaman içerisinde hastanın baş dönmesi olmasa bile dengesizlik nedeniyle günlük yaşamının ciddi oranda etkilenmesine neden olur. İşte bu tür hastalar vestibüler rehabilitasyon tedavisi gerektiren hastalardır.

Vestibüler rehabilitasyon tedavisinde amaç hastanın dengesini daha iyi oluşturmasını sağlamak, hareket halinde iken dengesizlik hissinden kurtulmalarını ve günlük aktivitelerini yardımsız şekilde ve korkmadan yapabilir hale getirmektir. Vestibüler rehabilitasyon tedavisinde hastaya bakış stabilizasyonunu arttıracak, postural stabiliteyi arttıracak egzersizler yapılır. Dinamik postürografinin egzersiz programına eklenmesi tedavinin etkinliğini arttırır.

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON KİMLERE YAPILIR

İç kulak kaynaklı yani denge organı hasarına bağlı baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastalara ( Meniere hastalığı, vestibüler nörinit, labirentit…vb)
Vestibüler migren hastalarına
Manevralara rağmen düzelmeyen kristal oynaması hastalarına
Sebebi bulunamayan dengesizlik yakınması olan hastalara
Yaşa bağlı dengesizlik sorunu
Beyin ameliyatları sonrası gelişen dengesizlik sorunu

Yukarıda bahsedilen problemlere sahip hastalar vestibüler rehabilitasyondan fayda görebilecek hastalardır.

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON NE KADAR SÜRER

Vestibüler rehabilitasyon tedavisi seanslar şeklinde yapılır. Her bir seans yaklaşık 50-60 dakika sürer. Hastalar haftada 3-4 seans terapiye alınır.  Toplam terapi 18-20 seans civarındadır.