Kulak Ameliyatları

En sık yapılan kulak ameliyatları şunlardır:

  • Kulağa tüp takılması: Efüzyonlu otitis medianın tedavisinde yapılan cerrahi işlemdir. Kulak zarına küçük bir kesi yapılır ve içerideki sıvı boşaltılır. Daha sonra ventilasyon tüpü denilen küçük bir tüp kulak zarına yerleştirilir. Cerrahinin korkulacak bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Genellikle kulak iyileştiğinde 6-18 ay içerisinde tüp kendiliğinden çıkar (%95-99). Ancak nadiren tüp kendisi 2 yıl boyunca çıkmazsa hekim tarafından çıkarılır (%1). Zardaki kesi tüp çıktıktan sonra birkaç hafta içerisinde kapanır. Hastaların %1 den az bir kısmında zardaki delik kapanmayabilir. Bu durumda cerrahi olarak kapatılması gerekir.

  • Miringoplasti: delik olan kulak zarının onarımıdır. Kulak zarı onarımında genellikle hastanın temporal adele denilen kulak bölgesindeki adelenin zarı ya da kulak kıkırdağı kullanılır. Ameliyat kulak arkasından kesi yapılarak ya da kulak önünden kesi yapılarak ya da endoskopik olarak kulak kanalından yapılabilir. Başarı oranı %90-95 civarındadır.

  • Timpanoplasti – Timpanomastoidektomi : orta kulak boşluğundaki enfeksiyonu ya da kolesteatomu temizlemek için yapılan cerrahilerdir. Buradaki temel amaç enfeksiyonu tamamen temizlemektir. Daha sonra mümkünse kemikçiklerdeki hasar ve kulak zarındaki delik onarılarak işitmenin düzeltilmesi sağlanır.
  • Canal Wall Down Timpanoplasti: dış kulak yolu arka duvarının korunarak yapıldığı kulak ameliyatlarıdır.
  • Canal Wall Up Timpanoplasti: dış kulak yolu arka duvarının kaldırılarak yapıldığı kulak ameliyatlarıdır.
  • Radikal Mastoidektomi: kolesteatomlu kulaklarda bazen sadece kolesteatoma dokusu temizlenir. Kulak zarı onarımı yapılmaz. Kemikciklerde enfeksiyonla birlikte çıkarılır.

  • Stapedektomi: otoskleroz hastalığında uygulanan cerrahidir. Hastalık sonucunda hareketsiz hale gelen üzengi kemiği çıkarılarak yerine yapay kemikçik yerleştirilir.

KULAK AMELİYATLARININ RİSKİ VARMIDIR?

kulak ameliyatları tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığında oldukça güvenilir ameliyatlardır. Ama her cerrahide olduğu gibi kulak ameliyatlarında da birtakım riskler söz konusudur. Standar kulak cerrahisinde korkulan basilica iki risk söz konudur. Bunlar:

  • kalıcı tipte işitme kaybı: yapılan cerrahi işelme bağlı olarak kulak ameliyatlarında kalıcı tipte işitme kaybı riski %0.5 ile %1 arasındadır. Çok nadir bu işitme kaybı total işitme kaybı şeklinde olabilir. Cerrahın tecrübesi arttıkça işitme kaybı olma riski azalır.
  • Yüz felci: yüz siniri orta kulak boşluğundan geçer. Yine yapılan cerrahiye ve cerrahın tecrübesine gore değişmekle birlikte yüz felci olma riski %1 den azdır.