Burun Estetiği Ankara

Rinoplasti ameliyatlarında amaç hastanın istekleri doğrultusunda kişinin yüzünün bütünü ile uyumlu doğal görünümlü ve güzel bir burun elde etmektir. Burun tek başına ne kadar güzel olursa olsun eğer hastanın yüzü ile uyum içerisinde değilse ve doğallıktan uzaksa elde edilen sonuç tatminkar olmayacaktır. Her hastanın yüz özelliğinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Kimi hastanın yüzü ince ve uzun, kimi hastanın yüzü geniş ve yassı, kimi hastanın alın açıklığı dar kimi hastanın geniştir. Bu nedenle her hastaya aynı burunu yapmak değil, her hastanın yüzünün karakteristik özelliklerine göre uygun olan burnu yapmak gerekir. Bunun içinde hastanın beklentilerinin doğru anlaşılması, hastanın arzu ettiği burun şeklinin gerçekten hastanın yüzüne uyup uymayacağının hasta ile birlikte analiz edilmesi, hastanın doğru bilgilendirilmesi ve en önemlisi hastanın beklentilerinin gerçekçi olmasının sağlanması gereklidir. Başarılı bir burun ameliyatında, iyileşme tamamlandıktan sonra insanlar hastanın burnunun ameliyatlı olduğunu farketmemelidir. Bunun içinde burnun olabildiğince doğal olması gerekir.
Burnun görüntü dışında nefes alma gibi çok önemli bir fonksiyonu olduğu hiç bir zaman unutulmamalıdır. Bunun içinde burun pasajının açık olması için her türlü önlemin alınması gerekir. Aksi taktirde görünüm olarak güzel olsa dahi nefes alamayan bir burun kişi için her zaman büyük bir sorun olacaktır. Bu nedenle hekimin muayene sırasında burunu sadece kozmetik açıdan değil fonksiyon açısından da çok iyi değerlendirmesi gerekir. Bazen ameliyat öncesinde burun içerisindeki önemsiz gibi gözüken küçük eğrilikler rinoplasti ameliyatı sonrasında burun çatısının daralmasına bağlı olarak ciddi burun tıkanıklıklarına neden olabilirler. Diğer taraftan burun içerisindeki kıkırdak eğrilikleri, burunun dış görüntüsündeki eğriliklerinde temel nedenidir. Burun içini düzeltmeden dış görüntünün tam düzelmesi mümkün olmayacaktır. Estetik burun ameliyatı yapan hekimin burunun hem dış görüntüsünü düzeltecek hem de burun içindeki problemleri çözebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir.
Bazı hastalarda burun çok deforme olabilir. Burun çatısında ciddi boyutta eğrilikler ve burun içerisinde ciddi tıkanıklıklar olabilir. Bu tür hastaların mutlaka tecrübeli cerrahlar tarafından ameliyat edilmesi gerekir. Çünkü bu hastalarda burun içerisi düzeltilirken burun desteğinin kaybedilmemesi ya da burun desteğinin yeniden oluşturulması gerekir. Aksi taktirde ameliyat sonrası çok kısa bir sürede burun konturunda çökmeler oluşabilir.

RİNOPLASTİ AMELİYATI HANGİ TEKNİKLE YAPILMALIDIR?

Rinoplasti ameliyatlarında başlıca iki teknik kullanılır. Bunlardan birisi kapalı teknik diğeri açık teknik rinoplastidir. Kapalı teknik rinoplastide burun dış kısmında ve burun cildinde hiçbir kesi yapılmaz. Açık teknikte ise burun alt kısmındaki cilde yaklaşık 3-4 mm lik bir kesi yapılır. Her iki tekniğinde kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Kapalı tekniğin en önemli avantajı hastanın cildinde kesiye bağlı bir iz kalma riski yoktur. Açık teknikte ise çok ender olarak hastanın cildinin özelliğine bağlı olarak kesi yerinde hafif bir iz kalabilir. Ancak bu durum çok enderdir. Açık tekniğin en önemli avantajı ise burun iskeletinin her noktasına tam bir görüş hakimiyeti sağlamasıdır.

Estetik burun ameliyatında hangi tekniğin kullanılacağı hastanın burnundaki deformiteye göre belirlenir. Eğer hastanın burun ucu kısmı ciddi bir müdahale gerektirmiyorsa kapalı teknik uygulanabilir. Ancak burun ucundaki deformite ciddi boyutta ise açık teknik tercih edilmelidir. Burun estetiği ile ilgilenen cerrahın her iki tekniğede hakim olması gerekir. Her hastaya yapılması gereken şekilde cerrahi yapılmalıdır. Benim kendi pratiğimde genel olarak hastalarımı %75 ini açık teknik, %25 ni kapalı teknik ile ameliyat etmekteyim.

BURUN AMELİYATLARINDA NE ZAMAN KABURGADAN KIKIRDAK KULLANILIR?

Estetik burun ameliyatalarında ilk tercih her zaman hastanın burun içerisindeki kemik ve kıkırdak dokularını kullanarak burun şekillendirmesinin yapılmasıdır. Ancak ciddi burun travması geçirmiş ya da bir kaç kez burun ameliyatı geçirmiş hastalarda burun içerisinde yeterli destek doku bulunmayabilir. Bu durumda burnun şekillendirilmesi içim gerekli kıkırda kulak kepçesinden ya da kaburgadan alınır. Bu işlem usulüne uygun yapıldığında kulak kepçesinde ve kaburga kısmında herhangi bir şekil bozukluğuna neden olmaz.

AMELİYAT VE AMELİYAT SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Rinoplasti ameliyatları lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Ben kişisel olarak bu ameliyatları son 10 yıldır hep genel anestezi  ile yapmaktayım. Genel anestezi hasta için konforlu olduğu kadar cerrahında daha rahat bir ameliyat yapmasını sağlar. Rinoplasti ameliyatları genellikle 1.5-3 saat arasında sürer. Ameliyat bitiminde burnun dışında alçı veya silikondan bir kalıp bulunur. Ameliyattan sonraki ilk 24 saatte gözler ve burun çevresinde bir miktar şişlik ve morarma olur. Bu şişlikler birkaç gün içerisinde düzelirler. Ameliyattan bir hafta sonra burnun dışındaki kalıp çıkarılır ve burun sırtına bir kaç tane flaster yerleştirilir. 4-5 gün sonra bu flasterler çıkarılır. Genellikle 20. Gün civarında hastaya burun masajı yaptırılır. Ameliyat sonrası bakım çok önemlidir. Birinci ayın sonuna gelindiğinde burundaki iyileşme %90 lar seviyesindedir. Ancak burnun tam anlamıyla oturması yaklaşık 6 ay sürer.

Açık rinoplasti ameliyatında burun ucunda küçük bir kesi yapılarak burun cildi kaldırılır. Kapalı burun ameliyatında ise dışarıda bir kesi yapılmaz. Her iki yönteminde kendine göre avantajları vardır. Hastanın burun ucundaki deformite fazla değilse kapalı teknikle çok iyi sonuçlar elde edilir. Ancak burun ucunda deformite yoğunsa o zaman açık teknik kullanmakta fayda vardır. Rinoplasti yapan hekimin her iki tekniğe de hakim olması gerekir. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın burun özelliklerine göre karar verilir. Ben kendi ameliyatlarımda genel olarak hastaların %70 inde açık teknik, % 30 unda kapalı teknik kullanmaktayım. Bu kararı tamamen hastanın burun yapısına göre vermekteyim.

ESTETİK BURUN AMELİYATI (RİNOPLASTİ) AMELİYAT SONRASI BUURN DÜŞER Mİ?
Estetik Burun ameliyatında burnun kıkırdak ve kemik iskeletinin çok iyi kurgulanması ve doğru düzenlenmesi gerekir. Bu aşama doğru şekilde yapılırsa yapılan değişiklikler kalıcı olur ve burun düşmez. Ama birçok kere ameliyat edilmiş bir burunda burun içerisinde yeterli destek kıkırdak ve kemik doku bulunmayabilir. Bu durumda vücudun başka bir bölgesinden buruna kıkırdak taşımak gerekebilir. Bu kıkırdaklar genellikle kulak kepçesinden ya da kaburgadan temin edilir. Buruna getirilen bu dokuların çok iyi tespit edilmesi gerekir. Eğer bu tespitlerde kayma olursa burunda yeniden şekil bozukluğu olabilir. Bu nedenle burnun ilk ameliyatı çok önemlidir. Tecrübeli ellerde İlk ameliyatta başarı şansı her zaman yüksektir.