Baş Dönmesi (Vertigo)

Denge sistemindeki çeşitli bozukluklar karşımıza baş dönmesi olarak çıkabilmektedir. Denge, iç kulaktaki denge organı, göz ve vücuttaki kas iskelet sistemindeki sensörlerin koordine çalışması ile sağlanan kompleks bir mekanizmadır.Bu sistemler arasındaki koordinasyonu sağlayan... Devamını Oku.


Meniere hastalığı ilk kez 1861 yılında Dr Prosper Meniere tarafından tanımlanmış bir klinik tablodur. Bu hastalık nöbetler halinde gelen şiddetli baş dönmesi, kulak çınlaması, değişken işitme kayıpları ve kulakta dolgunluk hissi ile karakterize bir klinik tablodur... Devamını oku


Ani başlayan çok şiddetli baş dönmesi ile karakterize bir klinik tablodur. Hastalarda baş dönmesinin yanında şiddetli mide bulantısı ve kusma mevcuttur. Hastayı oldukça sıkıntıya sokan bir tablodur. Baş dönmesi günlerce sürebilir. Tedavi başlanmadığında... Devamını oku


İç kulak sıvısı perilenfin iç kulak dışına kaçmasıdır. Buna bağlı olarak iç kulak hemodinamiğinin ani değişmesine bağlı baş dönmesi ve işitme kayıpları gözlenir. Genellikle orta kulak enfeksiyonlarının (özellikle kolesteatoma varlığında) iç kulak kemik kapsülünde... Devamını oku


Son yıllarda tanımlanmış ve nadir görülen bir klinik tablodur. Hastalar yüksek sese maruz kaldıklarında, ya da ıkınma gibi kafa içi basıncı arttıran bir eylem yaptıklarında kısa süreli ve şiddetli baş dönmesinden şikayet ederler. Hastalarda düşük derecede... Devamını oku


Multiple Scleroz (MS) demiyelinizan, otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve kadınlarda daha sıktır. Sinirlerin etrafını saran miyelin kılıfın hasarıyla seyreden bir hastalıktır. Miyelin kılıf zarar gördüğünde sinir... Devamını oku


Vitamin B12 eksikliği sıklıkla yaşlılarda görülen bir durumdur. Ancak özellikle mide-bağırsak sistemini etkileyen birçok hastalık da vit B12 eksikliğine neden olabilir. Vit B12 eksikliğinde genellikle hastalarda ataksik yürüyüş ve denge bozukluğu ortaya... Devamını oku

VNG temel olarak vestibülo-oküler refleksin değerlendirildiği, spontan ya da görsel-vestibüler uyaranlar sonucunda ortaya çıkan göz hareketlerinin değerlendirilmesine ve kaydedilmesine dayalı bir gurup test bataryasıdır. VNG baş dönmesi ve dengesizlik testleri içerisinde uzun... Devamını Oku.


Bu hastalık adından da anlaşılacağı üzere başın hareketleri ile birlikte ani ortaya çıkan şiddetli baş dönmesi ile karakterizedir. Hastalar genellikle eğilip kalktıklarında, ya da yatakta sağdan sola, soldan sağa döndüklerinde birden başlayan ve yaklaşık 30-40 saniye kadar süren... Devamını oku


İç kulağın enfeksiyonu ile ortaya çıkan klinik tablodur. Etken genellikle virüslerdir. Hastada tüm iç kulağın etkilenmesi nedeniyle hem denge organı hemde işitme organı ile ilgili semptomlar görülür. Hastalarda hızlı gelişen şiddetli baş dönmesi ile birlikte işitme... Devamını oku


Hastalık adından da anlaşıldığı gibi her iki iç kulaktaki denge organının hasarı sonucunda ortaya çıkan dengesizlikle karakterize bir klinik tablodur. Bu hastalarda aktif bir baş dönmesi görülmez. Hastalar sıklıkla hareket halinde iken ve de özellikle karanlıkta... Devamını oku


Vestibüler migren en sık baş dönmesi yapan nörolojik vertigo nedenidir. Migren ve vertigo her ikisi de popülasyonda oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Toplumdaki migren sıklığı %16, vertigo sıklığı % 7 dir. Bu nedenle toplumun %1.1 inde hayat boyunca migren... Devmını oku


Merkezi sinir sisteminin kanlanmasının bozulduğu klinik tablolardır. Bu tablo beyne kan akımının azalması (iskemi) ya da beyin kanaması durumlarında söz konusudur. Bu tablo halk arasında genellikle inme olarak bilinmektedir. Bu hastalarda baş... Devamını oku