Uzmanlık Alanları

 • Mikroskopik Kulak Cerrahisi
 • Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Lateral Kafa Kaidesi Cerrahisi
 • Endoskopik Kafa Kaidesi Cerrahisi
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Baş-Boyun Cerrahisi
 • Rinoplasti
 • Septoplasti
 • Septum Perforasyonu Onarımı
 • Bademcik ve Geniz Eti
 • Başdönmesi (vertigo)
 • Denge Bozuklukları
 • Ani İşitme Kayıpları
 • Yüz Felci
 • Konuşma Bozuklukları
 • Ses Bozuklukları
 • Yutma bozuklukları
 • Kulak Çınlaması (Tinnitus)
 • Koklear İmplantasyon
 • Beyin Sapı İmplantasyonu