Vestibüler Migren

Vestibüler migren en sık baş dönmesi yapan nörolojik vertigo nedenidir. Migren ve vertigo her ikisi de popülasyonda oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Toplumdaki migren sıklığı %16, vertigo sıklığı % 7 dir. Bu nedenle toplumun %1.1 inde hayat boyunca migren ve vertigonun sadece şans eseri bir arada olma ihtimali söz konusudur. Ayrıca vertigo bazilar migrenin de semptomlarından biri olarak da karşımıza çıkabilir. Vestibüler migren terimi ise direkt olarak migrenin neden olduğu baş dönmesi ataklarını tarifler. Yani bu hastalıkta baş dönmesinin nedeni direkt olarak migren hastalığıdır. Vestibüler migrende görülen baş dönmeleri genellikle birkaç dakika ile sınırlıdır. Ancak bazen günlerce de sürebilir. Baş dönmeleri genellikle başın ani hareketleri sırasında görülür. Baş ağrıları baş dönmesi atağından hemen önce, atak sırasında ya da ataktan hemen sonra görülebilir. Bazı hastalarda baş ağrısı ve baş dönmesi atakları hiçbir zaman bir arada olamayabilir.
International Headache Society vestibüler migrenin tanısal sınıflamasını şu şekilde yapmaktadır:
Kesin Vestibüler Migren
En azından orta şiddette nöbetler halinde denge semptomlarının varlığı
Migren ya da migren öyküsünün varlığı
Baş dönmesi nöbetlerinin en az ikisine migrenin şu bulguları eşlik etmelidir: migrenöz baş ağrısı, fotofobi, fonofobi, görsel ya da diğer auralar
Muhtemel Vestibüler Migren
En azından orta şiddette nöbetler halinde denge semptomların varlığı
Aşağıdakilerden birinin varlığı
Migren ya da migren öyküsünün varlığı
Vestibüler semptomlar sırasında migrenöz semptomların varlığı
Atakların yarısından fazlasında migren tetikleyicilerinin varlığı ( yiyecekler, uyku bozuklukları, hormonal değişiklikler)
Atakların yarısından fazlasında migren ilaçlarına cevap alınması
Diğer sebeplerin ekarte edilmiş olması
Tanı hastalığın klinik bulguları ve denge testlerinin birlikte değerlendirilmesi ile konulur. Atakların olmadığı dönemde genellikle nörolojik, otolojik ve odyolojik muayene normaldir. Hastaların %10-20 sinde kalorik testte kanal parezisi gözlenir. Ataklar sırasında nistagmus izlenebilir. Hastalığı patofizyolojisi henüz tam aydınlanmış değildir.
Tedavi migren tedavisi gibi yapılır.