Septum Perforasyonu (Burun Duvarında Delik)

Burun septumu burun pasajını iki eşit parçaya bölen, burun ucundan başlayıp, geniz boşluğuna kadar devam eden önde kıkırdak ve arkada kemikten oluşan bir yapıdır. Bu yapıdaki eğriliklere septum deviasyonu diyoruz ve genellikle burun tıkanıklığına neden olur.

Burun septumunda çeşitli nedenlerle bir defekt oluşmasına yani bu yapının delik olmasına septum perforasyonu diyoruz. Septum perforasyonlarının en sık nedeni burun travmalarıdır. Bu travma geçirilmiş bir burun ameliyatı olabileceği gibi buruna alınan darbelerde burun septumunun delinmesine neden olabilir. Genellikle burun ameliyatlarından sonra iyileşme sürecindeki bazı olumsuz gelişmeler, burun septumunda delinmeyle sonuçlanabilir. Bu durum burun ameliyatlarından sonra %1 oranında görülür. Diğer bir neden ise enfeksiyonlardır. Bazen bu enfeksiyonlar çok ciddi olabilir. Ender olarak bazı tümörlerde septum perforasyonu nedeni olabilir. Hastaların bir kısmında ise hiçbir neden bulunamayabilir.
Burun tıkanıklığı, burun kanaması ve nefes alıp verirken bir rüzgar sesi çıkması septum perforasyonu olan hastaların en sık yakınmalarıdır. Septum perforasyonu büyük olduğunda burun sırtında da bir çökme ve dolayısıyla burun şeklinde de bozulma meydana gelebilir. Septum perforasyonu 1-2 mm kadar küçük olabileceği gibi 3-4 cm kadar büyükte olabilir. Arka tarafta yerleşmiş küçük perforasyonlar genellikle hastada bir şikayete neden olmaz ve tedavi gerektirmezler. Ancak büyük bir bölümü hastada ciddi şikayetlere neden olur ve tedavi gerektirir.
SEPTUM PERFORASYONU TEDAVİSİ
Septum perforasyonlarının tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır. Bunun için tanımlanmış birçok yöntem mevcuttur. Küçük perforasyonlarda başarı şansı yüksekken, delik boyutu büyüdükçe başarı şansı azalır. Septum perforasyonlarının kapatılmasında ben kendi geliştirmiş olduğum bir ameliyat tekniğini kullanmakatayım. Bu teknikte delik etrafındaki sağlam dokular delik bölgesine kaydırılarak, delik kapatılır. Teknik düşünce olarak oldukça kolay olmakla birlikte, ameliyatın gerçekleştirilmesi tecrübe ve beceri gerektirmektedir. Ancak bu geliştirdiğimiz teknikte başarı şansı çok yüksektir. Son 5 yılda bu teknikle 80 nin üzerinde hasta ameliyat ettim. Bu hastaların 5 tanesi dışında hepsinde burundaki deliği kapatmayı başardım. Bunların içerisinde 3 cm lik büyük delikler de mevcuttu. Hastalarım bu ameliyat sonrası şikayetlerinden kurtuldular ve çok memnunlar. Hastalara ait görüntüler aşağıdadır.

Bazı hekimler, ameliyat yerine bu deliği mekanik olarak tıkayan septal düğme adını verdiğimiz silikon materyaller kullanmaktadır. Ancak bu maddeler genellikle şikayetleri düzeltmek bir yana hastaların şikayetinin artmasına neden olmaktadır.
Özet olarak, septum perforasyonu, burun ameliyatları sonrası çok nadir olmayan bir durumdur ve ameliyatla düzeltilmesi mümkündür.