Kulak Zarı Delikleri

Orta kulak boşluğundaki enfeksiyon 3 aydan uzun süre devam ederse kronik kulak iltihabı adını alır.
Kronik kulak iltihapları ve kulak zarı delinmeleri genelde 3 ana bölümde incelenir

  • kulak zarının delik olduğu kuru kulaklar
  • kulak zarının delik olduğu akıntılı kulaklar
  • kolesteatomlu kulaklar

KULAK ZARININ DELİK OLDUĞU KURU KULAKLAR
Bu hastalarda orta kulaktaki enfeksiyon yatışmıştır. Orta kulakta aktif bir enflamatuar süreç yoktur. Ancak enfeksiyonun bir sekeli olarak kulak zarı delik kalmıştır. Bu delik çok küçük olabileceği gibi tüm kulak zarı total olarak da kayıp olabilir. Bu kulaklar her zaman enfeksiyonun tekrarlaması riski ile karşı karşıyadır. Enfeksiyon olduğunda kulakta akıntı başlar. Bu hastalarda kulak zarının delik olmasına bağlı olarak 20-40 dB civarında işitme kaybı mevcuttur. Eğer orta kulaktaki kemikçiklerde de hasar varsa işitme kaybı daha fazla olabilir. Erken dönmedeki kulak zarı delinmeleri kendiliğinden iyileşerek kapanabilir. Ancak süre uzadıkça kapanma şansı azalır ve süre 3 ayı geçmişse kendiliğinden kapanma şansı kalmaz. Böyle bir durumda kulak zarının timpanoplasti adı verilen ameliyatla tamir edilmesi gerekir.

KULAK ZARININ DELİK OLDUĞU AKINTILI KULAKLAR
Bu hastalarda kulak zarı delikdir ve orta kulakda aktif bir enflamatuar süreç mevcuttur. Buna bağlı olarak kulakta genellikle kötü kokulu bir akıntı mevcuttur. Hastada iletim tipi 30-60 dB işitme kaybı mevcuttur. Bu hastalarda kemikçik sistemde hasar olma şansı kuru kulaklara göre daha fazladır.
Bu hastalarda öncelikli olarak ilaç tedavisi ile enfeksiyonun kurutulması hedeflenir. Bu amaçla ağızdan antibiyotik kullanımı yanında kulağa antibiyotikli ve kortizonlu damla tatbik edilir. Eğer ilaç tedavisi ile enfeksiyon giderilir ve kulak kuru hale getirilirse daha sonra kulak zarındaki delik timpanoplasti ameliyatı ile onarılır. Ancak ilaç tedavisine rağmen kulak akıntısı kesilmezse bu hastalarda mutlaka cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Çünkü orta kulaktaki kronik enfeksiyon kemikçiklerin erimesine, menenjit, beyin absesi ve kalıcı işitme kaybı gibi ciddi problemlere neden olabilir. Bu hastalarda timpanomastoidektomi denilen yöntemle orta kulaktaki enfeksiyon temizlenir ve kulak zarı onarılır.

KOLESTEATOMLU KULAKLAR
Kolesteatoma terimi kısaca derinin yanlış yerde yani olmaması gereken bir yerde olması şeklinde tarif edilir. Normalde orta kulak boşluğunu mukoza adını verdiğimiz bir örtü kaplar. İşte bazı durumlarda bu örtünün yerini deri dokusu alarak kolesteatom adı verilen hastalık ortaya çıkar.kolesteatoma dokusu tıpkı bir soğan gibi kendi üzerinde katlanarak büyür. Bası etkisi ve salgıladığı bazı maddelerle çevresindeki kemik dokusunun erimesine ve çürümesine neden olur. Orta kulak boşluğundaki kolesteatom büyüdükçe önce kemikçiklerin erimesine sonra kulak kemiğinin erimesine neden olur. Bir süre sonra kulak kemiği dışına ulaşarak yüz felci, cilt altında abse oluşumu, menenjit, beyin absesi oluşumu, iç kulağın tahribi gibi çok ciddi komplikasyonlar gelişmesine neden olabilir.
Kolesteatoma tanısı kulak muayenesi sırasında kolesteatoma dokusunun görülmesi ve radyolojik incelemelerle konulur. Kolesteatomanın ilaç tedavisi yoktur. Yapılacak tek işlem tüm kolesteatomanın cerrahi olarak temizlenmesidir.