Tms Tedavisi Yapan Yerler

KULAK ÇINLAMASI TEDAVİSİNDE YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: TRANSKRANİYEL MANYETİK STİMÜLASYON (TMS)

Kulak çınlaması toplumun yaklaşık %10-15 ni etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Kulak çınlamsı olan hastalarda kronik çınlamaya bağlı uyku bozuklukları ve anksiyete gelişebilmektedir. Bir çok hasta tedavi için hekime gittiğinde uygulanan tedavilerden yeterince fayda görmediğini belitmektedir. Tanskaraniyel manyetik stimülasyon (TMS) kulak çınlamsı tedavisinde son yıllarda uygulanmaya başlanan oldukça etkin bir yöntemdir.

TRANSKRANİYEL MANYETİK STİMÜLASYON ( TMS ) KULAK ÇINLAMASINI NASIL AZALTIR?

Kulak çınlaması olan kişilerde beyindeki işitme merkezindeki nöronlarda elektriksel aktivitenin artmış olduğun gösterilmiştir.

 

TMS tedavisi ile beyindeki işitme merkezine elektromanyetik uyarı uygulayarak buradaki artmış olan elektriksel aktivite baskılanır. Yapılan çalışmalar TMS tedavisinin kulak çınlaması tedavisinde son derece etkili olduğunu göstermektedir.

TRANSKRANİYEL MANYETİK STİMÜLASYON ( TMS ) TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

TMS tedavisi hastanın kafasında hemen kulak üzerindeki bölgeye yerleştirilen bir aparatla uygulanır. Kulak çınlamasında etkin tedavi için en az 10 seans uygulama yapılır. Her seans yaklaşık yarım saat kadar sürmektedir. TMS tedavisi sırasında hasta herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmez.

 

TMS TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR

TMS tedavisi şu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • kulak çınlaması
 • migren
 • depresyon
 • inme
 • multiple skleroz
 • anksiete bozuklukları
 • şizofreni
 • made bağımlılıkları
 • epilepsi
 • Parkinson hastalığı

TMS TEDAVİSİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR

TMS tedavisi oldukça güvenilir bir tedavi yöntemidir. Hastada herhangi bir ağrıya sebep olmaz. Ancak şu durumlarda kullanılması sakıncalıdır:

-Epilepsi öyküsü olanlarda ( TMS doktor kontrolünde epilepsi tedavisinde de kullanılmaktadır

-epilepsi nöbet eşiğini düşüren ilaç kullananlarda

-kapl pili olnalarda

– diş implantı olan ya da baş bölgesinde metal implant bulunanlarda
[template id=”880″]

KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR

Kulak çınlaması yapan birçok durum sözkonusudur. Bunların içerisinde en sık neden işitme kaybıdır. Işitme kaybı olan hastaların üçte birinde kulak çınlaması vardır. İç kulakta işitme organında meydana gelen hasar sonucu işitme kaybı ile birlikte kulak çınlaması ortaya çıkar.

Kulak çınlamasına neden olan en sık sebepler şunlardır:

 • işitme kaybı
 • kulak problemleri
  • kulak enfeksiyonları
  • yüksek sese maruz kalma
  • kulakta sıvı toplanması
  • kulak kiri
  • yaşlılık
  • iç kulak tümörleri
  • Meniere hastalığı
 • Nörolojik hastalıklar
 • Kafa travması
 • Çene eklemi problemleri
 • Tiroid hastalıkları
 • Vit B12 eksikliği
 • Kalp damar hastalıkları
 • Psikolojik sebepler